Diposkan pada Tak Berkategori

Girls In The Dark & Scheduled Suicide Day by Akiyoshi Rikako

Scheduled Suicide Day & Girls in the Dark

Assalamu’alaikum kanca-kanca…

Priwe kabare? Sehat kan? Sehat ya? Muga-muga waras sehat kabeh ya..

Cepet mbanget ora krasa wis wayahe #ReboBuku maning ya wqwq. Ujare nyong nembe bae wingi upload #ReboBuku iki wis ketemu dina Rebo maning. Kadang nyong mikir apa siki wektu wis ora mlaku maning ya? Apa siki wektu mlayu?

Yawis la ya seurunge nyong tambah ngawur, yuh dilabuhi.

Crita disit setitik ya. Nyong anding wis melu live nang shopee-ne owlbookstore, nyong wis ngincer buku-bukune Akiyoshi Rikako. Dadi live-e mulai jam pitu wengi, ket jam tengah pitu nyong wis standby, wis ngeklaim voucher diskon, wis tak tata nang kranjang buku-buku sing tak incer. Tapi sayange voucher potongan ongkire nyong mung isa dinggo nek pembayarane nganggo shopeepay. Akhire tak tinggal ngisi shopeepay disit sedela. Nyong wis tak cepet-cepet, tapi pas saldone mlebu terus nyong siap-siap arep checkout nang kranjang wis ilang kabeh lur! T_T Sebele. Sing tak incer wis sold out kabeh padahal ora ana seprapat jam nyong ngisi shopeepay.

Tapi pancen dasare wis rejeki ya, pirang ndina lebare nyong ulih Girls in the Dark karo Scheduled Suicide Day kie sekang toko liya, regane juga ora kalah murah. Mung 25ewuan per bukune, buku bekas pancen tapi ora masalah, paling kuning-kuning setitik, terus dasare agi begja nyong ulih sing kover lawas, nguja ben nek ditata ireng-ireng kabeh seragam hehe, buku sing tak tuku iki uga kerumat pisan, disampuli tur esih lengkap karo bookmark-e mbarang. Waaah… Pokokmen auto aweh review bintang lima meng seller-e.

Padahal kae Silence karo Memory of Glass-e plastike be urung tak bukak wqwq. Tapi nyong maca loro iki disit sing wis ngawe-awe hahaha.

Girls in the Dark karo Scheduled Suicide Day iki anggitane penulis Jepang sing asmane Akiyoshi Rikako, pokoke penggemar J-lit mesti wis ora asing karo asma kie. Versi terjemahan Basa Indonesiane diterbitaken dening Penerbit Haru. Loro-lorone diterjemahaken dening Andry Setiawan. Tapi desainer kover-e beda senajan rasane aurane pada, sing Girls in the Dark kovere di desain nang Kana Otsuki menawa sing Scheduled Suicide Day sing ndesain kover asmane Pola.

Girls in the Dark iki kandele 283 halaman. Gur beda pirang puluh halaman tok karo Absolute Justice sing wis tak waca wulan Juli anding. Tapi nyong ngrampungna Girls in the Dark kie bisa meh patang ndina dewek. Itunge sue ya nggo ukuran novel semene kandele.

Sing tak waca iki kovere sing desain lawas, terbitan taun 2017. Kovere sederhana, gur gambar cah wadon setengah badan nganggo sragam sekolah khas Jepang. Nanging ekspresine serem, mripate kaya menatap kosong, lambene lempeng boro-boro mesem. Cara nyong jane apikan sing kover anyar tapi nyong ora seneng sebab wernane putih. Rasane nek warna ireng kaya kie lewih pas karo suasana suram nang njerone.  Terus apik bae nek ditata jejer-jejer Akiyoshi Rikako sragam kabeh wernane ireng. Kovere ki dadi kaya temane siji, bisa dideleng sekang kover mburine sing ornamene pada. Na iki juga sing marakna nyong seneng.

Kaya biasane kae, magane nyong wis tergoda mbeti karo blurb-e:

Menarik mbok? Tapi mbuh nyong sing keduwuren ekspektasine, mbuh sebab nyong pas maca kui mood-e agi elek terus, mbuh ngapa pokoke rasane ora pas karo bayangane nyong.

Endinge tetep nampol, pol, ora ngira nyong nek bakal kaya kue akhire. Nyong ket awal wis sempat curiga karo kie wong, tapi ngatekan cerpene lima anggotane Klub Sastra diwacakna kabeh rasane tetep ora tinemu ngakal keprige carane, prasangkane nyong ora nemokna dalan. Firasate nyong Itsumi kui nutupi sesutu, tapine tetep tebakane nyong mleset kabeh.

Terus terang bae maca rong cerpen pertama nggone Nitani Mirei karo nggone Kominami Akane nyong rasane wis ogah-ogahan arep lanjut, pokoke G-A-L-A-U alias Gelisah Antara Lanjut Atau Udahan. Tapi nyong nontoni review nang youtube, terus review-an nang goodreads tak wacani maning, akeh sing ngomong nek endinge warbiyasah, ora bakal ketebak.

Akhire demi endinge nyong ngumpulna niat maning.

Na pas mlebu critane Diana Detcheva sing siswi internasional sekang Bulgaria ki critane labuh asik. Nyong wis labuh menikmati. Seneng bae nyong maca pengalaman semester pendek-e Itsumi nang Bulgaria. Nuansane sing beda karo cerpen-cerpen-e anggota klub sing liya dadi nggawa efek seger.

Gur rasane nyong narasine tetep ora patia kepenak, nyong mikire mungkin karena alih bahasa sekang Bahasa Jepang sing formal, asale pas nyong maca cerpene Takaoka Shiyo ki rasane lewih kepenak, sebab bahasane lewih nyante. Bar maca nggone Shiyo malah nyong dadi lewih seneng nggone Shiyo padahal maune favorit-e nyong critane Diana. Ya memper jane, kan nang kene critane Shiyo wis dadi penulis professional, wis nerbitna novel.

Tak akoni, endinge blas ora ketebak. Tapi nyong ora sekaget kue. Gur li, kenangapa feel-e ora tekan maring nyong?? Padahal nyong pengin seneng karo Girls in the Dark ngungkuli seneng maring Absolute Justice. Tapi ngantekan maca telung judhul nggone Akiyoshi Rikako, Absolute Justice tetep nomer siji nang atikuu.

Novel iki juga wis diadaptasi dadi film ternyata, nyong ora nguja weruh nang yutub pas agi ngglet-ngglet review novele.

Tapi bar nonton filme juga nyong malah tambah kuciwa. Maning-maning ora pas karo sing tak bayangna. Nyong nek maca novele terus rasane kaya mau, pengine pas bar nonton filme impresine berubah. Tapi ora.  Nyong ora setuju mbanget lakone Koga Sonoko ora ana nang versi filme.  Lakone ilang siji kan otomatis critane ya dadi lewih krasa bedane. Terus bagian pas Itsumi nang Bulgaria, kepriwe ya, padahal nyong ngarep pengin weruh Bulgaria nang film kie, tapi kayane ora syuting nang Bulgaria ca. Simpule, akeh detail-detail nang novel sing ora ana nang filme. Crita kaca gedhe nang sekolahan sing jere isa ngatokna masa lalune wong sing ngaca juga ora ana, padahal nyong pengin weruh mbet kayangapa wujude.

Terus akeh juga detail-detail sing ora ana nang bukune tapi dadi ana nang filme. Nyong juga ora sreg karo adegan seksual sing ditampilna. Intine ya nyong tetep lewih milih crita versi novele.

Novel iki kandele 273 halaman. Beda karo Girls in the Dark, kover ngarepe lewih katon nyeni, katon rame sebab ora gur gambar cah wadon tok, tapi ana gambare kupu-kupu, terus ilustrasine ki modele kaya lukisan kae lo, apa ya jenenge nyong urung paham. Gambare cah wadon agi lungguh mangku buku werna coklat terus ana kupu akeh nang sekitare. Iki cah wadone cara nyong lewih ayu timbang sing nang Girls in the Dark, ora katon semedeni sing nang Girls In The Dark karo Absolute Justice juga. Terus rambute sing wernane ana semu-semu ungune juga dadi rasane lewih kepenak disawang.

Wulan September iki juga nek ora salah wis labuh bisa di-order sing versi kover anyare, sing warnane putih seragam karo Holy Mother, Girls in the Dark, karo The Death Return sing wis lewih ndisit dicetak versi kover anyare. Maning-maning, tak akoni versi kover anyare lewih apik. Tapi nyong tetep pengen ngumpulna sing werna ireng, ben kesan suram-e ana hahaha.

Scheduled Suicide Day iki nyritakna Watanabe Ruri, sing yakin nek ibu tirine wis mateni bapake. Tapi deweke ora ndue bukti dadi lapor pulisi naha ora bisa diproses. Akhire Ruri nekat lunga maring hutan sing wis tau nggo syuting film horror, arep nglalu alias ngendhat. Tapi tekane kana deweke malah ketemu karo medi wujude cah lanang seumuran deweke, jenenge Shiina Hiroaki. Anehe medi iki malah ngandheg Ruri supaya aja nglalu. Hiroaki janji, deweke gelem ngrewangi Ruri nemokna barang bukti sing diumpetna marang ibu tirine, terus nek nganti seminggu ora ketemu sekarep nek Ruri esih ngotot arep nerusna niate nglalu.

Ket awal nyong ora setuju karo gagasane Ruri nek ibu tirine sing mateni bapake. Senajan kemungkinane ana, motife juga ana, tapi tetep rasane ana sing ora pas. Nganti akhire Ruri karo Hiroaki bisa kasil nebak sandhi email-e ibu tirine Ruri. Tapi ya apa ana wong ndadekna jenenge wong sing wis dipateni nggo sandhi? Cara nyong lewih masuk akal nek ndadekna jenenge wong sing ditresnani nggo keperluan kaya kie bangsane.

Nanging isine pacelathon antarane ibu tirine Ruri karo Dhoktere bapake Ruri nang email kui marakna nyong dadi pindah ndukung Ruri. Kawit sekang bagian kie nyong dadi ngandel karo prasangkane Ruri. Jane esih ana rasa nek aja-aja Ruri gur saking sedhih-e gara-gara wis ditinggal ibune ndisit, terus ora setuju mbarang pas bapake nggarwa maning, eeh malah bar kue gari ditinggal bapake. Umur nembelas taun wis ngalami kaya kue, mbayangna be nyong kayane ora sanggup.

Ket awal tekan Bab 6 utawa sing nang novele diarani Butsumetsu, nyong blas ora seneng karo karaktere Ruri. Idolane nyong ket awal ki Hiroaki wqwq. Iki kutipan-kutipan sekang Hiroaki sing marakna nyong seneng karakter iki:

“… Bunuh diri itu bukan masalahmu sendiri. Bunuh diri itu akan membunuh hati orang-orang di sekelilingmu.”

Shiina Hiroaki

Karo:

“Karena itu, alih-alih mengatakan kalimat seperti ‘Kalau kau berjuang keras, kau pasti bisa’ atau ‘ kalau kau punya keberanian untuk mati, kau pasti bisa melewatinya’ aku ingin membantumu menghadapi masalahmu.”

Shiina Hiroaki

Novel iki ngluwihi bayangane nyong, rasane iki bisa dadi sesuatu nggo sing agi ngrasa ora ndue pangarep-arep. Kayane sawetara ukara nang buku kie bisa migunani nek enggane dewek pernah kepikiran jenenge nglalu alias bunuh diri. Awite tak kira sig bisa kaya kie mung buku-buku motivasi karo pengembangan dhiri, tapi nyong salah kan ya. Kaya buku iki, karya fiksi juga akeh maringna apa sing diarani ‘nilai kehidupan’. Sering crita-crita fiksi malah bisa dadi kaca nggo dewek ngilo.

Gur Sayange akhire krasane ‘terlalu sempurna’ karo ‘terlalu mulus’. Mbuh ngapa iki bisa nyong rasane nyayangna, padahal biasane nyong seneng akhir sing kaya kie.

Tapi terus terang bae nyong lewih seneng Scheduled Suicide Day timbang Girls in the Dark, kejaba merga critane sing rasane lewih cerah ora sesuram sing Girls In The Dark, bumbu-bumbu katresnanan remaja nang njerone juga nyenengna, tur kepenak dinikmati. Ya ora se-uwu-uwu Dilan-Milea si, tapi ya cukup marakna nyong mesam-mesem.

Okelah kalo begitu.. cekap sementen ya kanca-kanca #ReboBuku kali ini… ketemu maning Rebo ngarep yak..

Wassalam..

Diposkan pada K-iyagi, Ngapak, Ngobrolna Buku Yuh, Nikah itu, Novel Korea, Rebo Buku, Review dalam Ngapak, Romance

After D-100 by Park Mi-Youn

Assalamu’alaikum…

Dina rebo gais.. Wayahe #ReboBuku…

Wis sue ora maca romance, kangen, wqwq.

Nyong ki jarang maca novel Korea, lur, kenangapa, asale tak bayangna rasane mengko kaya maca Fanfiction wkwk. Tapi bayangan kue ora kebukten, dong, nyatane pas maca Kim Ji-Yeong Lahir Tahun 1982 ora kaya maca ff. Mungkin karena isu kewarasan mental sing ana nang bukune, mungkin juga sebab nyong wis weruh versi film-e disit.

After D-100 iki novel terjemahan Korea ke-2 sing tak waca. Diterjemahaken dening Putu Pramania Adnyana, terbitane Penerbit Haru sing kebeneran nyong ulih cetakan pertama wulan Juni taun 2013, kandele 382 halaman.

Ora nguja weruh pas agi ngglet preloved Fangirl-e Rainbow Rowell, ndilalah buku iki semono agi promo kemerdekaan regane dadi gur 10ewu. Novel ori, 10ewu, senajan wis labuh pada kuning-kuning, kover-e kover cetakan lawas, wis ora ana plastike, tapi pas maca blurb-e nyong rasane langsung kepengin. Kaya kie blurb-e:

WANITA

Aku mencintai lelaki itu dan menikahinya.

Akan tetapi, setelah hari itu,

Aku memutuskan untuk bercerai dengannya.

PRIA

Sampai sebelum hari itu,

Aku tidak mencintai istriku.

Akan tetapi, setelah hari itu,

Aku mulai mencintai istriku.

Wanita yang jatuh cinta dan lelaki yang tidak jatuh cinta. Akan tetapi, setelah hari itu, perasaan keduanya berubah drastis.

D-100, apa yang terjadi kepada keduanya setelah hari itu?

Iki kayane bakal mandan spoiler ya wkwk. Wis tak emutna lhoo..

Awite tak kira iki bakal mulus rom-com ringan kaya nang drakor-drakor, tapi jebul isu sing diangkat lumayan abot. Nyong nembe tau maca novel sing tema-ne kemandulan. Dadi critane, Lee Jung-Chul iki mandul nanging ora gelem ngomong karo bojone, Kang Gyung Hee. Padahal adoh seurunge kenal, seurunge mbojo Jung Chul wis ngerti nek deweke mandul, tapi ora gelem jujur marang Gyung Hee.

Rong taun rabi uripe wong loro ki tenang-tenang bae, sebab saking tresnane, Gyung Hee pokokmen manut karo Jung Chul. Nganti sawijining dina, Gyung Hee maring kantore Jung Chul ora kandhah disit, tekan ngarep lawang ruangane Jung Chul deweke krungu Jung Chul agi ngobrol karo kakange, nang obrolan kue, Jung Chul ngomong nek deweke jane ora tresna karo Gyung Hee.

Bayangna bae, sing medheki disit Jung Chul, sing nglamar Jung Chul, kawit sekang Gyung Hee ragu-ragu, sempat nolak mbarang, akhire gelem nampa Jung Chul terus urip bareng rong taun kaya ora ana apa-apa ijig-ijig Jung Chul muni ‘ora tresna’ lara ati temen. Krungu kaya kue Gyung Hee dadi labuh mikir pisah.

Wis kaya kue, sing kerep disalahna sebab rabi rong taun urung ndue anak ki Gyung Hee. Ibune Jung Chul ki tipikal mertua galak lan rempong kaya nang drama-drama kae, nek teka maring ngumah-e Gyung Hee karo Jung Chul masakane Gyung Hee diunekna ora enak, ngatekan diguang mbarang, terus ngendikane juga senenge ora ngenaki. Kesane selalu nyalahna Gyung Hee sing ora isa aweh putu sebab Jung Chul anak tunggal terus bojone mandul.

Hasile priksa nang dokter pancen Gyung Hee sing mandul. Gyung Hee ya nerima-nerima bae di salahna marang mertuane, pokokmen ora urus sing penting deweke tresna karo Jung Chul, kebeneran semono uga ngertine Jung Chul pada bae tresna marang deweke. Padahal Jung Chul ya asline mandul.

Nganti akhire mantane Jung Chul teka maning, marai Gyung Hee tambah mikir pengin pegat. Wis ditahan-ditahan akhire Gyung Hee ora kuat nahan maning, terus njaluk dipegat. Nanging Jung Chul ora gelem.

Nang kene katon nek jebul Jung Chul ngomong ora tresna ki ora serius. Awite pancen mbojo dijodokna, tapi sue-sue weruh Gyung Hee sing karaktere ceria tur ora tau nglawan selawase rong taun urip bareng, sue-sue Jung Chul luluh atine. Tapi wis telat sebab bapake Gyung Hee wis melu turun tangan.

Gyung Hee karep pisah, tapi Jung Chul moh pisah. Bapake Gyung Hee ngrasa kapusan, selawas kie ngarani anake mandul jebul sing mandul kawit awal ki mantune. Iya awite Gyung Hee sehat, tapi dadi mandul sebab pengaruh sekang pengobatan-pengobatan karo perawatan-perawatan sing dilakoni sebab pengin ndue anak mau.

Nang kene ki nyong wis paling esmosi karo Jung Chul. Bisa-bisane, tegel-tegele??

Tapi nyong trenyuh pisan maring Bapake Gyung Hee sing kayangapa le mbelani anake. Pancen ya, kaya ngapaha senenge urip dewek nang kana-kana, akhir-akhire nek dewek ambyar, semrawut ora genah, ya mung wong tua sing selalu esih gelem nampa dewek mbuh anane kaya ngapa. Nyong ya heran, ora paham sepira gedhe-ne tresnane wong tua maring anake, nganti anake wis gaweni masalah werna-werna nang njaba, nganti dunia luar sing dibanggak-banggakna kae be sungkan nrima wong tua tetep gelem ngulurna astane.

Gumune nyong bisa ngasi ngembun mripate, nyong melu lara ati pas Gyung Hee ngomong meng bapake apan pisah karo Jung Chul. Dadi nang Korea ora beda adoh karo nang kene, dadi randa ki cap-e esih sering negatif timbang positif. Padahal nek ditakoni ya, apa ana wong pas arep mbojo wis ngrencanakna pengin dadi randa? Kayane kan ora ana ya. Pilihan kaya kue kan abot, senajan nyong urung ndue pengalaman apa-apa, tapi ya abot lah wis mbojo terus pisah.

Sing nyong seneng ke ya, minangka protagonis Gyung Hee akhire mbasa wis fix njaluk pisah deweke dadi lewih wani ngadhepi Ibu mertuane. Wis ora ana maning Gyung Hee sing meneng bae diunekna macem-macem. Deweke wis wani tegas dadi Ibu mertuane ya ora sekarepe dewek maning dumeh mertua. Nyong seneng ki, karakter sing protagonis tapi ndue kekuatan tur wani nglawan nek lawan maine sekepnake dewek.

Sekang maca novel kie bae wis labuh ngerti nyong, wong umah-umah pancen akeh cobane. Apa bae bisa dadi jalaran. Ora gampang senajan mungkin ora seangel sing tak bayangna si. Tapi enggane nyong sing nang posisine Gyung Hee ya wis mbuh dadi apa nyong.

Sayang mbanget iki kan asline dicritakna sekang rong sudhut pandhang ya, dadi Gyung Hee karo Jung Chul gentan-genten, tapi porsine miturute nyong kayane ora imbang, lewih akeh bagiane Gyung Hee.

Terus jane kayane lewih pas nek novel kie ditulisi sasaran umur pemacane, sebab nang njero ana adegan dewasa sing nek cara nyong kudune urung pas nek diwaca bocah-bocah pitulas taun medun, bahasane si ora vulgar tapikan tetep bae. Terus terang bae nyong sing umur semene be ora nyaman jane maca kaya kue.

Untung bae keseluruhan plot-e apik. Terjemahane kepenak, narasine ya enak diwaca, nyong mbayangna agi nonton drakor pas maca, tapi nyenengna sih. Nyong bola-bali mripate ngembun ngerti, wilang ora kasi mewek. hahaha.

Nyong juga lewih seneng desain kover sing iki timbang sing cetakan anyar. Siji maning, novel iki ki pojokane mlengkung ora menyudut kaya buku biasane kae dadi disawang juga rasane beda. Terus nang ngarep dewek juga ana rong lembar kosong tapi warnane pink, unyune pol wkwk, dadi mbokan ngemben jalan-jalan meng kuria ketemu penulise isa nggo njaluk tapak asma hehe 😀

Iki buktine nek buku murah ora kudu bajakan. Siki buku murah original akeh, ngemprah, kecuali buku-buku nggo kuliah karo sekolah ya nyong urung ngerti olshop sing adol buku pelajaran murah tapi ori, sedangkan nek bekas ya kadang wis ora relevan sebab kurikulum kan mipil ganti. Nek novel-novel, komik, apa sekedar buku nggo wacan, nang shopee akeh. Toko buku-toko buku gedhe, karo penerbit-penerbit juga sering nganakna promo buku murah tur bukune ya esih apik. Malah ana sing regane mulai sekang 5ewu perak, kan terjangkau ya. Urung maning ulih cashback, apa subsidi ongkir. Gari pinter-pintere dewek ngglet.

Daripada tuku wedang boba 25ewu, nek nyong ya mending nggo glet buku murah. Ngko nangisor tak drop link tokone nyong tuku novel After D-100 kie ya, kayane wingi agi ana diskonan maning li.

Nek ora karena saking kepepete, kan ana ipusnas sing koleksine lumayan kumplit. Seorane kan isa mulai sekang awake dewek, nek ora ana sing tuku kan mengko ilang dewek bajak-membajak mau.

Yawis, cekap semene disit ya lur #ReboBuku kali ini.. pangapurane kosa katane esih campur aduk, nyong be gumun padahal abendina ngomong jawa, tapi mbarang nulis ka lewih angel ternyata wqwq.

Sekian.. Ketemu maning Rebo ngarep yak.. dadah.

Wassalam..

After D-100 bisa dituku nang kene ya ges..

https://shopee.co.id/product/78086791/1408375843?smtt=0.0.9

Diposkan pada Cover, Irna Putri Bahati, Lengking Kematian, Marlina Lin, Misteri-thriller, Ngapak, Ngobrolna Buku Yuh, Rebo Buku, review, Review dalam Ngapak, Samak, Sampul, Thriller

Lengking Kematian by Marlina Lin & Irna Putri Bahati

Halo sedulur priwe kabare??

#ReboBuku kie nyong arep ngulas novel thriller karyane penulis lokal. Iki pertama pisan nyong maca novel thriller anggitane penulis Indonesia ges. Ya ora pertama si, jane nyong juga wis maca sawetara nang wattpad, terus ora kalah apik karo sing wis pada naik cetak. Panganggit thriller nang wattpad kesenengane nyong yakue Mas Ahmad Daniel, crita-critanene nuansane lewih meng horror-thriller si jane, tapi tetep bae ngena mbanget, jos pokokmen nggone mbangun suasanane.

Dadi critane wingi nyong agi ngglet-ngglet novele Akiyoshi Rikako tapi sing regane miring, wkwk bekas ya ora masalah, terus nyong mampir kang toko siji meng toko liyane pokokmen ngasi kesel. Untung bae jaman siki ana e-commerce ya, dadi paling sing kesel mripate, karo drijine sing wis kaya arep oklek. Haha. Terus nyong ora nguja nemu Memory of Glass-e Akiyoshi Rikako regane gur 50ewu sekian lur, padahal rega asline 97ewu. Auto checkout mbok sidane 😀 Terus ndilalah weruh Lengking Kematian juga nang toko kie, agi diskon juga dadi 30ewu sekian nyong klalen. Dan akhirnyaa, njajan di awal Agustus. Padahal kae buku-buku sing eseh pada nang plastik rung diwaca juga ana, iki enggane udu karena Akiyoshi Rikako nyong mending ora lur.

Lengking Kematian by Marlina Lin & Irna Putri Bahati

Oke wis, cukup basa-basine, yuh semak blurb-e:

Laras Arista, bukan hanya kehilangan popularitas dan berbagai job sebagai artis, tapi juga tersangkut sejumlah utang kartu kredit. Karena putus asa, Laras terpaksa meminta bantuan Kayla. Siapa sangka, ajakan Kayla mengambil uang di sebuah villa kawasan Puncak menjadi pemicu tragedi berdarah yang melibatkan teman-teman semasa sekolahnya dulu. Dimulai dari kematian Arjuna.

Arjuna, aktor muda yang tengah naik daun, ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan di villa pribadinya. Sejumlah luka tusukan di perut menyisakan teka-teki terkait pembunuhan sadis tersebut, beserta motivasi sang pelaku penebar lengking kematian yang masih buron. Laras, yang merupakan mantan kekasih Arjuna pun tidak luput dari serangan teror.

Rasa takut dan kebingungan yang melanda gadis itu membuatnya menaruh curiga pada dua orang temannya sebagai pelaku pembunuhan Arjuna. Salah satunya adalah Kayla.

Tapi, apakah dugaan Laras benar?

Premis-e menggoda mbok, lur? Konflike cepak karo sedina-dinane dewek. Beda karo nek novel terjemahan kan biasane latar suasana, budaya, nggon-nggonane, karo carane wong luar nyampekna perasaane kan wis beda karo dewek. Tapi novel iki lakone Laras, artis sing nuwun sewune agi ngalami sepi job, ditambai persaingan bisnis nang antarane Junaidi karo Arjuna–mantane Laras, esih dibumboni maning karo crita katresnanan segi rumit sing nglibatna Laras, Arjuna, Kayla karo Lisa. Sapa sing ngira nek jebul masa lalune 5 tokoh mau pada berhubungan siji lan sijine.

Novel iki diterbitaken dening Penerbit Moka Media, taun 2018. Iki novel ke-telune Marlina Lin kolaborasi karo Irna Putri Bahati.

Secara keseluruhan jalan critane menarik, marakna nyong penasaran. Apa maning iki nembe pertama nyong tuku novel thriller anggitane penulis Indonesia, dadi kawit nembe mbukak plastike be wis semangat. Terus terang bae nek penulis Indonesia sing nulis novel thriller nyong nembe ngerti Ruwi Meita, Chandra Bientang, karo Rezawardhana. Jane si akeh mesti ya, tapi nyong bae sing esih kurang jembar le ngangsu kawruh. Nyong bae sing esih cupu wkwk. Padahal seri urban thriller-e penerbit Noura kan ana ya, ning nyong ya esih kudu nabung ndisit je.

Plot twist nang akhire jane nyong wis mandan nebak-nebak nang pertengahan novele dadi rasane ora patia kaget, tapi gur semono urung ana alasan bae arep nuduh tokoh ‘kie’ pelakune, kaya rasane kie wong ora ndue motif apa-apa mateni Arjuna. Nganti rong pertelon novele pokokmen nyong esih digawe suudzon bae karo lakon sing liyane. Terus jebulee jeng jeeng… Wkwk. Nyong gur teyeng muni ‘gendheng’ kekue.

Nyong justru lewih kaget karo kejutan nang tengah-tengah novele, pas kelakuane Arjuna siji-siji mulai pada katon ora nggenah-e. Arjuna ki pancen ket awal wis nggawe gething anane. Untung bae muncul sedilit tok.

Terus terang bae nyong ekspektasine keduwuren maring novel kie. Kejaba sekang jalan critane, narasine miturute nyong esih kurang sreg diwaca, motif pelakune juga kurang kuat, terus konflike mungkin esih bisa lewih jeru maning jane. Tapi nulis genre thriller kayane kan pancen ora gampang ya. Riset-e kudu temenan, ya nulis genre apa bae si riset-e kudu temen yo, tapi nek genre thriller rasane nyong lewih serius bae hawane.

Tapi ya dasare nyong wes labuh seneng genre kie, pokomen nek wis diwaca ya ora bakal los tekan halaman terakhir.

Nek sekang fisik bukune mono nyong wis paling seneng karo buku kie. Siji, desain kover-e lur, apik si? Dominan ireng karo ijo toska terus mburine gambar umah tapi kaya bayangan mahluk mbuh apa, medeni, tapi ya estetik. Wis kaya ngono di-mek kui samakae ana teksture, kasap-kasap kepriwee ngono wkwk. Apik la pokokmen. Terus nang njerone juga aben ganti bab ana gambar peso karo police line, begron-e ireng, pokokmen visual sing nggambarna barang-barang sing ana kaitane karo rajapati, nambah-nambahi apik. Secara tata letak karo desain kover jempol loro nggo buku kie. Pokokmen disawang nyenengna lah.

Ndadakan nyong sadar nek desainer Indonesia ki keren-keren.

Kembang bandhotan mburi ngumah.

Nyong jane agi penasaran karo novel-novele Ruwi Meita, sing Rumah Lebah karo Carmine, ning nyong ngglet nang ipusnas ora ana judhul loro kie, anane gur sing Misteri Bilik Korek Api karo Gunung Kawi tapi kayane urung pengin maca sing rong judul kue. Mungkin ngesuk-ngesuk nek ana rejeki tuku ya. Siki tah kayane nyong kudu stop disit mbukaki si oren kae, ben ora bola-bali tergoda checkout wqwq. Halah ya mbuh deng! 😀

O iya, fotone sekang instagramku ya lur.. nyah tak wai link-e, arep di follow ya kena, olih mbanget wkwk, ngko tak folbek tenang…

View this post on Instagram

Laras Arista sama sekali tidak mengira kalau dirinya akan jatuh bangkrut. Bukan hanya kehilangan popularitas dan berbagai job sebagai artis, gadis itu juga tersangkut sejumlah utang kartu kredit. Karena putus asa, Laras terpaksa meminta bantuan Kayla demi menghindari kejaran debt collector. Siapa sangka, ajakan Kayla mengambil uang di sebuah villa kawasan Puncak menjadi pemicu tragedi berdarah yang melibatkan teman-teman semasa sekolahnya dulu. Dimulai dari kematian Arjuna. . Ini adalah nover thriller karya penulis Indonesia pertama yang kubaca dalam bentuk buku fisik. . Desain covernya sangat cantik di mataku. Warna hitam dan hijau tosca yang mendominasi, dengan gambar rumah yang seolah mewakili satu sosok misterius, ditambah bahan kertas covernya yang bertekstur itu, kurasa tidak ada celanya. Dilihat dari segi manapun aku suka. . Belum lagi blurb di sampul belakangnya yang sedemikian membuat penasaran. Sayang sekali aku tidak begitu puas dengan keseluruhan ceritanya. Alasan pelaku melakukan segala kejahatannya bagiku terlalu gila sampai aku tidak bisa ikut masuk dan merasakan apa yang ia rasakan. Secara garis besar kisah ini sekeren novel thriller terjemahan. Hanya saja kalau diibaratkan kencan pertama, mungkin ini berjalan kurang lancar. . Ini adalah buku hasil kolaborasi dua penulis Indonesia, dan ini adalah kali pertamaku membaca karya mereka. Kurasa aku belum terbiasa dengan gaya penyampaian mereka. Tapi aku tetap menantikan membaca karya mereka yang lain. . Aku harus berulang kali bilang bahwa genre thriller seperti ini tidak pernah membuatku berhenti sebelum sampai di halaman terakhir. #booklove #LengkingKematian #marlinalin #irnaputribahati #novelthriller #novelthrillerindonesia #booksbooksbooks #bookstagramindonesia #bookstagram #bookstagrammer #readingisfun #readingislife #readmorebooks #ayobaca #ayomembaca #indonesiamembaca #pemudapemudimembaca #pemudimembaca #bacabukuyuk #bacabukudirumahaja #bacabukudirumahaja #bacabuku #bookreview #bookphoto #bookworms #bookpic

A post shared by My Silver Bullet (@silverbullet712) on

Diposkan pada Cover, curhat, Ngapak, Ngobrolna Buku Yuh, Rebo Buku, Samak, Sampul, Serba-serbi usia 20an

Cover Film vs. Cover Ilustrasi

Assalamu’alaikum..

Apa kabar sedulur? #rebobuku is baack!

Tapi edisi minggu iki nyong prei disit nggawe ulasan ya wkwk, Rebo iki nyong pengin mbahas novel cover film vs. novel cover ilustrasi/artwork.

Dadi nyong ki senajan ra tau melu ngirim menfess, tapi aktif nyimak Base Literasi nang twitter, kadang-kadang melu komen nek ana menfess sing menarik utawa ana sing aseng mutualan, utawa ana sing menfess njaluk drop preloved. Nah, nyong menangi ping pira topik kover buku ilustrasi karo kover film iki dibahas, menarik kanggone nyong si, sebab nyong dewek kurang sreg karo sing jenenge kover film.

Iya isine pada bae pancen, kecuali mungkin ana sing ditambah-tambahi pernyataan sekang aktor apa aktris pemerane. Tapi mbalik maning meng rasa ora sreg mau, nyong asline kurang seneng nek nang samak buku ana gambar artise. Wkwk. Bukane apa-apa ya, tapi kan iki mung perasaan pribadhine nyong.

Tapi nek nyemak reply-an sekang menfess sing njaluk pendapat soal kover ilustrasi karo kover film mau, kayane tak matna kayane follower-e @literarybase biasane pada lewih seneng buku sing kover ilustrasi daripada sing kover film, ya 🤔

Malahan ana sing terang-terangan ngomong nek arep tuku buku ka anane sing kover film, sukaha mundur. Nyong menangi akeh pokokmen, pernyataan ora seneng karo edisi kover film, meh kabeh ngomong ora seneng, tapi ya tetep ana sing seneng juga nggo koleksi.

Nyong juga mending ngglet buku bekas akae si daripada kepeksa tuku edisi kover film. Nyong ndue juga buku-buku sing kover-e kaya poster film, tapi sebagian karena gemiyen nyong nggone tuku online gur nyebut judhule maring bakule, ora ana jenenge njaluk foto realpic-e, apa maning ka takon ori apa ora. Hahaha. Jaman-jaman urung biasa tuku buku online. Kui jaman urung wigati maring isu buku bajakan. Isu iki juga menarik ya, kapan-kapan jajal nyong pengin mbahas ah.

Mbok sing penting isine?

Iya lah, wis mesti. Nyong juga ora pernah klalen karo ukara “Don’t judge a book by it’s cover.” Gur li rasane beda bae lah, nek nyawang kover ilustrasi seurunge diadaptasi dadi film karo nyawang sing edisi kover film. Rasane tetep ora sreg weruh gambar artise, mbuh ngapa.

Bahkan nyong iseng ngetik nang kolom pencarian-e twitter “Suka buku cover film” kekue. Terus metu kabeh kui, pendapate warga twitter. Nyong milih tab Latest Tweet, terus skrol tekan ngisor-ngisor, karena topik iki ora patia akeh sing ngetweet, dadi nyong esih bisa nemokna postingan tekan taun 2012 mbarang.

Taun semono nyong nembe gabung nang twitter. Urung ngerti ini itu, butue reply-replyan karo akun fanbase gabut jaman kuna sing isine pitakon-pitakon ‘Lagi apa?’ bangsane terus akeh sing reply. Wkwk. Jaman urung ana fitur retweet with comment, jaman esih nulis RT nggo nge-retweet, jaman nganggo writelonger bangsane.

Nah, jaman semono juga pendapate wong-wong ora beda adoh, rata-rata pada lewih seneng kover sing ilustrasi/artwork sekang penerbit timbang sing kover film. Tetep ana pengecualian si, tetep ana sing seneng kover film sekang buku tertentu, sebab jare kovere dadi lewih apik, terus desain bookmark-e juga apik. Pancen iya, pancen ana sing kover film-e justru katon lewih menarik timbang kover ilustrasine.

Malah ana juga sing ngoleksi buku judhule siji tapi beda-beda sampule, sekang sing kover ilustrasi seurunge diadaptasi dadi film, kover film-e, kover edisi khusus, lsp.

Tapi kanggone nyong ndue se-judul se-buku si wis cukup. Nyong tau tuku buku judule pada tapi tuku lewih kang siji, ya anu nggo kado. Nek nggo disimpen rasane nyong siji wis cukup.

Nyatane versi kover film kan juga nggo narik penonton film sing urung maca bukune, utawa sing urung biasa maca buku ben tertarik maca ya. Semacem strategi promosi nggo ningkatna ben wong-wong pada maca bukune ya nonton film-e juga.

Nyong dewek gemiyen begitu ngerti Dilan-e Pidi Baiq arep difilm-na mendadak pengin maca novele. Tapi mbasa maca setitik, jebul terlalu soswit apa ya, ora relate babar blas karo nyong dadi ora lanjut. Pas nonton film-e juga kaya kue, sebab rasane ora ana keterkaitan karo crita romansa nang uripe nyong wkwk, akhire ora nonton tekan rampung. Padahal film-e ya apik. Tapi nek kemutan masa-masa sekolahe nyong gur madhep ngarep mikirna sekolah, ora ana istilahe kisah-kasih di sekolah segala macem wkwk dadi ya, nyong nonton rasane ora bisa melu ngrasakna emosine, ora bisa kegawa bapere. Sing ana nyong kesirian weruh Milea karo Dilan nek agi adegan sing uwu-uwu kae. Hahahaha.

Mungkin dasare nyong udu target pasare film kie. Padahal nyong juga seneng film romance li, kaya Letters to Juliet utawa On Your Wedding Day bangsane.

Dadi dhedhasar, ngglet opini sekang kolom pencarian nang twitter, tak simpulna rata-rata para pemaos buku lewih seneng kover buku sing ilustrasi sekang penerbit. Udu masalah menghakimi buku dari sampulnya ya, iki mbalik maning maring perasaane masing-masing, kepuasan batin lah nek cara nyong wkwk. Apa maning kanggo sing ngoleksi series-series tertentu, nek ana kover film nyempil nang tengah-tengah ki jere marai belang, tur ora sedhep dipandhang.

Tapi tetep ana pengecualian, tetep ana sing seneng kover film karena mau, desaine kadang-kadang lewih apik.

Terus ana juga sing tuku edisi kover film sebab ana bonuse, ana tandhatangane penulise lsp.

Meksaha tetep ana sing netral, maca ya maca, ora urusan kovere kaya ngapa. Pokokmen nomer sini isine. Iki mungkin sing total nerapna “Don’t judge a book by it’s cover.” Tapi terus terang bae, langkaaa mbanget nyong nemoni sing modhel kaya kie.

Asline ya nek wis maca terus menangi ceritane apik ya wis, nyong dewek bisa bodo amat kaya ngapa rupane kover nek wis kadung seneng isine. Kedadeyan pas nyong maca Kumcer Ketika Mas Gagah Pergi-ne Helvy Tiana Rosa, begitu wis seneng maca njerone, ya wis, ora urus arep kayangapaha bentuke kover.

Kover iki kan gur rai ibarate, dewek menungsa jere makhluk visual, senenge tertarik karo fisik-e disit. Padahal nek wis kenal njerone, kui sing nentokna kualitase bukune. Isi nang njerone sing nentokna jati dhirine buku kue.

Nek menurite kanca-kanca kepriwe? Seneng sing kover ilustrasi/artwork apa kover film? Alesane?

Ya nek ana sing maca & berkenan njawab monggo kolom komentaripun jembwaar hahaha mayo diskusi ala-ala 😀

Yawis cekap semene #ReboBuku dina kie yak. Nangisor tak drop link hasil pencariane nyong nang twitter, monggo di klik nek penasaran utawa gabut kaya nyong hahaha.

Wassalam…

search = Suka cover film https://mobile.twitter.com/search?q=Suka%20buku%20cover%20film&src=typed_query&f=live

Diposkan pada Absolute Justice, Akiyoshi Rikako, Feminis, Misteri-thriller, Ngapak, Perempuan, Rebo Buku, review, Review dalam Ngapak, Thriller

Absolute Justice by Akiyoshi Rikako

Blurb

Seharusnya monster itu sudah mati…

***

J-Lit mawa genre misteri-thriller iki kasusun sekang 5 bab, nyritakna seklompok bala dolan ket jaman SMA. Kazuki, Yumiko, Riho lan Reika ngejak Noriko sing nalika semono bocah anyar sing senenge lungguhe dhewekan nek pas istirahat makan supaya nggabung. Jebul cah papat ngrasa cocok karo Noriko sing akhire jejuluk ‘Pahlawan Kebenaran’. Ora disangka-sangka akhire lima-limane dadi kanca raket nganti pada dene diwasa, nyambut gawe, nganti wis pada rabi.

Sawijining dina Kazuki, Yumiko, Riho karo Reika ulih serat undhangan sekang Noriko, padahal semono critane Noriko wis seda. Noriko dicritakna seda sebab tumindake kanca-kanca raket-e. La terus nek Noriko wis seda, kepriwe critane undhangan mau bisa tekan tangan Kazuki dkk? Kenangapa Kazuki dkk bisa tega mateni Noriko?

Menarik kan ya?

Akhire #rebobuku is baack! Judhul iki wes tak singgung setitik nang postingan July 2020 Wrap Up kan ya. Tapi iki versi lewih lengkape, yuh lanjut..

Novel Absolute Justice iki anggitane Akiyoshi Rikako sing juga ngripta novel-novel sing se-genre kaya Scheduled Suicide Day, Girls in the Dark, The Dead Returns, Holy Mother, Silence lsp. Pokokmen sing seurunge ana cetakan kover anyar ki novel-novel sing tak sebutna mau warna kovere seragam dominan ireng, surem, mendung.. Wis pokoke mencerminkan genre-ne lah. Penggemar thriller nyong ngandel wis ora asing.

a2b5820c9383125b46bddedcbc76625a
Kover Novel Absolute Justice

Kover ngarepe be wis unik ya, gambar cah wadone kewalik… Nyong pertama ki ora sadar, ajaha tak bukak nembe sadar nyong nek nggone mandeng kewalik. Wkwk. Ilustrasine jos nek menurute nyong, lumayan serem si gambar cah wadone. Terus kover mburine, ora kalah misterius, blurb-e juga mung sebaris, terus ana gambar cah wadon sing menurut dugaane nyong kayane cah wadon sing nang kover ngarep tapine iki gambare kang mburi dadi ora katon raine, nambahi kesan misteriuse. Kombinasi palet warnane, juga sedhep nang mripat, intine nyong seneng karo desain kovere.

Versi terjemahan Basa Indonesiane diterbitaken dening Penerbit Haru, diterjemahaken dening Nurul Maulidia. Kandele juga mung 268 halaman, tapi tak jamin padhet isine.

Nyong seneng novel iki tapi ora ana sijia lakone sing tak senengi. Karaktere asli, medeni. Terutama Noriko ya, tentu sajha. Dadi Noriko ki wonge lurus-rus, lenceeeeng, ora ana menggoke. Uripe ora tau jenenge nguja-nguja nglanggar aturan, padahal nek kaya dewek mbok kadang cokan mikire dene mung perkara sepele, salah setitik kan ora ketera. Tapi Noriko ora, pokokmen ora kena weruh ana salah seuprit bae. Terkesan nggedhek-nggedhekna masalah jane, walaupun ya jane bener.

Tapi kepribadhene Noriko sing kaya kue berlanjut nganti tahap sing kena diomong ekstrem. Dheweke wis kaya mung ngaweruhi jenenge ‘kebenaran’ kue kaya mung werna ireng karo putih, pokoke salah ya salah, nglanggar hukum ya nglanggar hukum, ora ana maklum senajan kui mung perkara cah cilik njiot permen nang mini market ora mbayar, gelem-gelem digawa tekan Polsek maring Noriko. Padahal jane kadang-kadang jenenge bener karo salah, ireng karo putih, kan cokan ana garis abu-abu nang tengahe ya, ana maklum nggo hal-hal tertentu senajan tetep ana sing ora bisa dimaklumi.

Noriko iki kaya wong terobsesi maring kebenaran, mungkin wis nang tahap kecanduan kaya wong sing kecanduan narkotika. Dadi tibane, dheweke dadi Pahlawan Kebenaran ki gur nggo menuhi hasrat pribadine, kaya gur nggo muasna awake dewek tok ngono. Ora ana rasa demi mewujudkan perdamaian dunia, senangkepe nyong.

Gelem ora gelem kanca-kancane kan akhire ngrasa ora pas karo kepribadhene Noriko. Tapi ora pada wani ngungkapna maring satu sama lain-e, pokokmen pada dipendhem bae dhewek-dhewek. Kabeh mikire Noriko kan kaya kue demi kebagusan, malah dadi pada mempertanyakan diri sendiri kenangapa bisa ora seneng karo tumidake Noriko padahal kue kan becik. Ya padahal ngracun si nek menurute nyong. Toksik lah miturut bahasa sikine.

Aduh enggane kie wis klebu spoiler ya wkwkwk

Tapi Noriko kan wis seda, terus kae surat undhangan sekang ngendi asal muasale??

Wkwk… Silahkan diwaca dewek nek penasaran ya ges. Rekomendasi nggo sing seneng genre thriller kie. Jos critane. Nyong maca kie be kaya meh ora bisa mandheg wkwk. Tak belan-belani ngantuk-ngantuk tak tahan, tak belan-belani tekan jam siji wengi bet-e apa? Banget nyong le kesedot maring njero critane. Alure maju-mundur tapi tetep narasine kepenak diwaca, terjemahane juga ora angel dipahami, pokoke diwaca nyaman. Crita-critane Kazuki dkk sing diungkapna turut siji juga menarik, dewek dadi kaya kon menyelami critane cah papat mau disit siji-siji. Asik si. Siji maning, plot twist-e. Jane nyong wis nebak beberapa bagian, tapi tetep bae, tekan mburi greget ora umum. Emosi, jengkel, gregeten. Apa kie ya sing diarani keberhasilan membangun emosi nang critane. Seketika nyong rasane pengin maca novele Akiyoshi Rikako sing liyane.

Lebare rampung maca bukane lega, bukane plong. Sing ana nyong kepikiran. Ndina-ndina kepikiran, kepriwe ya bisa nggawe crita kaya kie, alur-e, karakter lakone, konflike, endinge, emosine, rasane nyong racikane pas mbanget.

Intine nyong ora sabar pengin maca novele Akiyoshi Rikako sing liyane.

E tapi merga konten nang njerone, novel iki keterangane nggo umur 15 meng ndhuwur lho ya… Dadi nyong pengin ngemutna, ora kena klalen niliki rating umur nek tuku buku, oke? Senajan ora mesti ana, tapi nek genre thriller tak gatekna nyong sering nemoni ana, kadang-kadang mung huruf D gedhe terus ana tulisan “DEWASA” cilik nangisore. Kaya nang Sometimes I Lie.

O iya, novel iki juga wis diadaptasi dadi TV Series nang Jepang mawa judhul Basa Inggris Justice Monster, terus judhul Basa Jepange Zettai Seigi. Tapi sayange nyong urung nemu link nggo nonton sing subtitle-e Indonesia. Padahal nyong juga penasaran ora eling karo versi TV Series-e… Pengin weruh kaya ngapa Noriko nang wujud wong hehe 😀

Nek iki penampakan salah siji poster-e

Priwe lur, penasaran? Pada nyong jugaa (T_T)

Yawis lah.. cekap sementen nggone cuap-cuap ya kanca-kanca. Salam ngapak salam dhawet ayu, eh btw nyong kangen nginum dhawet lungguh ngisor wit ringin alun-alun si, muga-muga gelis sehat ya bumiku…

Ketemu maning nang #rebobuku selanjute yaaw!

Matur suwun wis maca..

Sekian.. Wassalamu’alaikum…

Diposkan pada Balapan, curhat, Curhat dalam ngapak, gaje, Mbojo, Ngapak, Nikah itu, Serba-serbi usia 20an

Ndang mbojo.

Marriage is a long journey too.

“Wis ndang mbojo lah, li gari ungkang-ungkang wis ana sing nyukupi butuh.”

Ya Allah… Lesanipun…

Ngomong pancen gampang. Nyong wis tak tahan-tahan kie, moh ngoceh moh ngoceh. Tapi wes ora kuat ges wqwq. Sue-sue nyong sebel dewek krungu ukara kaya mau. Ngapasi, mbok usah prentah-prentah mbojo thethek mbengek. Kabeh li wis ana jatahe dek dewek, kabeh wis ana titi wancine dek dewek, nyong ya wis tak gawe sante, deneng sing nyawang sing pada ora sante??

Ujar-ujare mbojo gur nggari mbojo mbokan. Ya nek ko anake wong sugih, segala-galane cukup, terus ndilalah gudluking, ya nyong ngandel wis mbojo gari mbojo. Ora sah pusing mikir ragad nggo sewa tratag, sewa catering, sewa klambi ini itu.

Lha ya urusane sing lanang mbok?

Gundhule. La apa sing mbojo lanange tok? Wong mbojo be wong loro je, bareng-bareng, ya segalane dipikir bareng wong loro mbokan. Sedap temen ya, limpahna kabeh meng sing lanang. Nyong ngandhel si umume sing lanang juga bakal mikir kaya kue, ora bakal protes juga nek kabeh mbok bebanna kabeh meng sing lanang. Tapi ya, ora kaya kue nek menurute nyong.

Wong sing mbojo anu wong loro ya, direngga wong loro.

Kejaba sekang biaya, mbojo kui ora mung gur rame-rame dadi raja karo ratu sedina. Kui mung nggo dina kui tok. Lebare episode anyar sing dawa temenan nembe mulai. Nyong akae ya pingin mbojo di rame-rame, tapi nek enggane ngemben ndilalah partner-ku dijek rembugan cocok, ya kayane ana pilihan liya sing lewih migunani nggo masa depan. Duite mending ditabung misale.

Turmaning persiapan sing kudune lewih mateng ki persiapan mentale dewek karo si partner. Aja nganti nyong mbojo terus ora bisa menuhi kebutuane si partner semono uga sewalike, aja nganti nyong wis mbojo tapi bukane ngurangi bebane wong tua malah nambah-nambahi. Nyong pengine begitu mbojo ya, mae bapake los dol, wis kelong renggane.

Ngenteni siap ya nganti tua koe?

Hahaha. Deneng ko perhatian temen karo nyong si lah? Jal nek aja prentah-prentah tok, karo di nggletna calon hahaha. Mbahmu kongkan kongkon mbojo, arep ngragadi nek nyong mbarang gawe apa? Arep nanggapna Nella Karisma apa priwe?

Lagia ngapasi, umur-umure nyong deneng ko milu pusing. Wong nyong eseh ndue gegayuhan sing urung kelakon, eseh pengin jalan-jalan sing adoh, eseh pengin ngrasakna bebas mengana bebas mengene. Esih butuh nyiapna mental karo kemampuan mbarang.

Turmaning nyong rung siap nek kon ngurus anak bojo. Ngomong jare dadi ibu rumah tangga mayar gari ungkang-ungkang sikil, kue hoax. Ora nana sejarahe seorang ibu gur ungkang-ungkang, ngadhangi, bojone sing kerja golet duit. Hoax. Ya kecuali nek ko mbojo karo anake wong paling sugih se-Indonesia ya mungkin bae. Tapi nek nyong si dae mustahil. Sing mbener bae.

Sing tak sawang sabendina jenenge ibu ya ket isuk tangi turu jembleng tekan arep merem ora ana entonge pegawean. Kue abendina ya. Ora kenal arane weekend apa maning tanggal abang. Ora nana.

Kayakue nek mentale ora kuat ya, bayangna bae monggo. Nyong nyambut gawe sing genah dibayar nggo duit aben wulan, nek ora ana libure be sambat bae. Mugane kue, nyong wedi ngko malah nyong sing kakehen sambat. Ora ikhlas ngapa-ngapa, moh nyong. Jenenge wong kan beda-beda, ana sing umur 15 wis trampil ngerjani pegawean ngumah, ana sing kaya nyong, umur semene esih butuh sinau karo latian. Kabeh mbok wis ana garise dek dewek. Ora ana sing ngerti kapan tekane jodo, kapan tekane maut, kapan tekan rejeki. Mbok kui perkara-perkara sing diarani rahasi Illahi?

Kae kanca-kanca sing wis pada mbojo, mereka ndue apa sing diarani kuwanen, keberanian, na nek sing mentale esih tempe kaya nyong ya mending mempersiapkan diri bae disit. Sah kesusu, dewek udu Rossi karo Lorenzo, iki udu balapan. Asale nek dewek urung siap terus meksa mbojo mung gara-gara kepengaruh omonge wong, mengkone ora gur melas awake dewek, melas partnere, melas anak-anake sing pada melu nanggung.

Pancen bener nek ana sing ngomong jenenge wong umah-umah ki learning by doing, sebab ora ana sing marai nang sekolahan utawa nang papan ngendi bae. Nyong pancen urung wani mbojo, tapi apa nyong ora weruh mbekayu-mbekayune nyong sing wis pada umah-umah? Ora ana sekolah nggo dadi wong tua, merga kue ora ana wong tua sing sampurna, kaya ora ana anak sing sampurna. Ora ana wong sing sampurna, kabeh ngerti. Nek rokok na malah ana.

Dadi ya tulung, ya lur, ya yu, sah dadi provokator. Aja ngomong “Mbojo gari mbojo” maring nyong, tulung la. Kanggone nyong ora segampang kue. Nyong ngerti umure nyong wis cukup, abendina tak etungi tenang bae, sah kaya alarm bola-bali ngemutna hal kayakie. Nek ngemutna kon tangi mbengi si nyong malah matur suwun.

Nyong ya ngerti, ora kena terlalu milih-milih, ya nyong juga arep milih apane, wong jare bapake ya nomer siji solate, na nyong nomer lorone njaluk karo Gusti Alloh sing temah tur sregep le nyambut gawe, terus ya sing eman karo rama biyunge, karo rama biyungku mbarang. Wis bangsane kayakue la, nyong ngandel standar kabeh wong pengin sing kayakue.

Tapi jenenge jodo jare mbok mbalik nang awake dhewek? Cerminan diri. Gari muga-muga nyong bisa upgrade terus abendina, muga-muga nyong bisa memperbaiki diri terus.

Kabeh wis ana mangsane dewek dewek. Mak’e nyong selalu ngomong kaya kue. We mbok, mamake nyong be santuy! Nyong esih kon mujudna apa sing dadi cita-citane nyong. Bapake nyong kae sing kayane wis mulai ora sante. Tapi ya matur suwun wis sabar ya mak, pak.

Nyong janji nek nyong wes siap, terus wes ana sing gelem, ora bakal tak tunda-tunda. Nyong akae jane pengin gelis, ben ngelong-longi renggan. Tapi wong urung donge, siki nyong agi semangat-semangate nulis mak, pak.. Nyong matur suwuuun mbanget mak’e karo bapake ora tau jenenge aweh tekanan nyong kon enggal-enggal mbojo lsp. Nyong Alhamdulillaaah mbanget mak’e karo bapake aweh kesempatan nyong mengembangkan diri, senajan nyong asline ngrasa mandan telat. Ora masalah, biar anakmu ini mengejar mataharinya sampai lelah, ya mak, setelah itu aku manut.

Kaya kue ya lur, yu, sah kesel-kesel bola bali prentah enggal mbojo lah. Ora tak gugu ora. Marai tambah bebeh mikir maringono malah. Dongakna bae, oke? Wqwq.

16082020

Lebih baik saling mendoakan, lur.

Diposkan pada Feminis, Misteri-thriller, Ngapak, Perempuan, Rebo Buku, Self-improvement, Thriller

July 2020 Wrap Up

Gambar : istimewa

Assalamu’alaikum… priwe kabare sedulur??

Muga-muga senajan esih urung rampung pandemi-ne tetep pada sehat-sehat ya, tetep diparingi lancar rejekine, urusane sekabehane.. aamiin.. aamiin..

Akhire lur… akhiree… keturutan juga nyong gawe July 2020 Warp Up! Jujur bae, iki rekor rong puluh taun punjul uripe nyong nembe tau sewulan teyang ngrampungna limang buku. Hehehe… Biasane ki nyong sewulan rampung telu be wis syukur Alhamdulillah… tapi wulan Juli kie tak rasakna pancen beda suasane ka lah, wulan spesial wkwk.

Yawis la ya, sah kakeen basa-basi, langsung bae cus, iki lima buku sing tak waca nang wulan Juli wingi ya:

Kim Ji-yeong Lahir tahun 1982 by Cho Nam-joo

Novel iki nyritakna Kim Ji-yeong, sawijining wanita sing lair nang Korea Selatan nang taun 1982. Nyritakna kayangapa jenenge budaya patriarki nang tengah-tengahe masarakat Korea Selatan. Sing ngageti ya, ternyata segitune, padahal nek menurute nyong nang India esih lewih nemen lho, tapi ternyata iki juga wis lumayan gawat dampake nggo kaum perempuan nang kana. Jane si ora gur nang Korea Selatan karo India ya, gelem ora gelem pancen nyatane wong lanang kan posisine lewih dominan kang wong wadon. Senajan jere jumlahe siki akeh wadon timbang lanang. Nyong ora yakin si, tapi kawit jaman sekolah SD tekan SMK pancen sekelase nyong selalu lewih akeh murid wadone. Padahal nyong SMK-ne TKJ.

Pas maca kie jane nyong deg-degan ijig-ijig ka nyong kebayang Kim Ji-yeong nang dunia nyata sing cepake pol karo nyong. Terus ana beberapa kedadean sing dialami Kim Ji-yeong nang novel kie ka ndilalah ana bae sing mirip karo sing wis pernah tak alami, dadine novel kie rasane pedek bae karo nyong.

Setting karo data-data pendukung sing dicantumna nang novel kie juga marakna critane ki seolah-olah pancen temenan kedadeyan. Seolah-olah Kim Ji-yeong ki wong temenan. Pas maca juga nyong ya sempat klalen nek Kim Ji-yeong ki mung lakon fiksi nang novel kie. Ya apa maning sebabe, nyong anu wis nonton adaptasi film-e disit wkwk dadine visualisasine kan lewih gampang, padahal novel karo film-e ki bedane lumayan signifikan nek menurute nyong. Garis besare si pada ya, tapi akeh detail-detail karo data-data pendukung sing ora ditampilna nang film-e.

Pokokmen, nek bisa, ya maca novele ya maca bukune lah.

Apa maning novele ki tipis, seneng nyong. Tapi nyong kaget si menangi mbasa rampung maca dengka akeh sing tak tandani karo index tab. Nek akeh sing tak tandani berarti ana akeh juga sing kudu tak emut-emut kang buku kie.

***

Absolute Justice by Akiyoshi Rikako

Akhire kesampean juga maca novele Akiyoshi Rikako. Ya jenenge nyong agi nembe dadi penggemar novel thriller, ora bisa ora penasaran karo jenenge Akiyoshi Rikako, tersepona pokoke karo novel iki.

Nove iki nyritakna sekelompok batir dolan. Bocah lima wadon kabeh, terus konflike berpusat nang salah sijine. Jenenge Noriko, jejuluk ‘Pahlawan Kebenaran’ mergane uripe ki lurus-rus ora tau jenenge nglanggar aturan apa maning ka nganti nglanggar hukum. Tipe wong sing ora bakal meneng bae nek menangi keluputan ora ketang mung sedulit. Tapi kebenaran nang versine Noriko ki versine esktrem. Pokokmen kebenaran garis keras, ora bakal kebayang ana wong sing ngasi semono-ne lah.

Critane cah wadon sing papat mau, kanca-kancane Noriko kan wes pada dewasa ya, wis ana sing mbojo ana sing mujudna cita-citane. Nah sawijining dina cah papat pada olih surat kang Noriko, padahal nang kono posisine Noriko ki wes seda. Nek Noriko-ne wis seda terus sapa sing ngirim surat?? Nah ya… Penasaran ora jal??

Tekan kene bae nyong wes meh ora teyeng mandheg maca wkwk. Kebelan tekan jam tengah loro wengi banget penasarane.

Pokokmen menarik lah novel kie, senajan blurb-e gur sebaris kalimat. Nyong rampung novel sing kandele 300an halaman kie mung sedina sewengi saking kepenake narasine, saking nyong le kesedot mlebu nang njero critane. Recommended mbanget lah nek nggo penggemar thriller, ya pecinta thriller wajib kenal tulisane Akiyoshi Rikako pokokmen. Asli ketagian.

Apa maning jere buku kie wis diadaptasi dadi TV Series nang Jepang waa… Nyong pengin nonton tapi ka brosing-brosing ra nemu link sing bener.. jajal mbok ana sing ngerti laa :((

***

Perempuan di Titik Nol by Nawaal El-Saadawi

Perempuan di Titik Nol

Novel iki nyong ngandel wis akeh sing kenal. Nyong tertarik pertama karena pernah sinopsise, jere nyritakna wong wadon sing dipenjara terus agi ngenteni hukuman mati. Ora bisa ora penasaran nyong, nangapa ana wong arep dihukum mati tapi ngejokna banding be ora gelem, malah sukaha mati, kan mesti nimbulna pitakon, jane apa sing wis terjadi? Kenangapa nganti dipenjara?

Nyong pengin maca iki wes sue, tapi rung ana rejeki nggo tuku wkwk. Akhire maca sekang aplikasi ipusnas. Suwun ipusnas.. :)) Wis gratis, resmi maning, timbang tuku buku bajakan si. Antrine lumayan sue pancen, tapi penantian berharga nggo buku kie, yakin pengen nanges.

Dadi novel kie nyritakna uripe Firdaus sing kawit cilik kie ora tau begja nek urusan karo wong lanang, mbuh ramane, mbuh lilike, bojone, ngantekan akhire isa ngrasakna ketaman asmara be Firdaus tetep ora begja. Uripe juga nelangsa, kudu nglakoni pekerjaan ora halal, dadi pelacur naun-naun, sekaline pengen leren kerja sing halal, kaco kabeh gara-gara wong sing ditresnani jebul seje antarane lambe karo tumidake marang Firdaus.

Akhire Firdaus mbalik maring kerjane sing lawas. Nah nangkene muncul ki konflik sing marakna Firdaus bisa tekan penjara.

Aduh nyong kayane nggone nggambarna ki terlalu dangkal ya. Padahal novel iki isu sing diangkat ki serius. Terus pelajarane juga, ya sebagai wong wadon sing uripe jebul lewih begja timbang Firdaus jebul nyong lewih akeh nggone ngangkluh timbangane ngucap syukur. Nang novel kie nyong ora menangi Firdaus ngangkluh, nyalahna keadaan, nyalahna urip, ora menangi nyong 😥

***

99 Untuk Tuhanku by Emha Ainun Nadjib

Nek iki buku kumpulan puisine Emha Ainun Nadjib alias Cak Nun. Wis ket sue nyong penasaran karo buku-bukune Cak Nun, tapi nembe iki ana kesempatan maca. Ya kue mau, merga terhalang budget wkwk, iki juga nyong maca nang ipusnas. Suwun ya ipusnas hehe :)) Matursuwuuun banget akses gratis & legal sing disediakna :)))

Isine temenan ana 99 iji puisi nek ora ngandel ya itungen dewek. Jujur bae awit pertama nyong mikire wong puisi religi ya ora beda adoh karo lagu-lagu religi sing selalu gemerung nalikane wulan puasa, tapi jebul nyong salah kaprah.

Pancen bener ya, ukara, urung puisi nek mawar maknane esih mawar, nek segara maknane esih segara. Tapi justru karena kue, nyong esih kangelen mahami bahasa puisine Cak Nun nang buku kie. Sebabe kosa katane nyong urung akeh, nyong juga nembe tau namatna maca buku puisi seumur-umur. Padahal diksine ki senajan nyong ora ngerti artine diucapna ya krasa bae endahe.

Apa ana saran buku puisi sing bahasane lewih gampang dipahami nggo pemula kaya nyong? Tell me, please…

Seora mudeng-ora mudenge nyong, tetep bae nyong seneng carane penulis nggambarna rasa kangen-e marang Gusti. Indah pokokmen, carane penulis ngungkapna keresahane sing ngrasa esih adoh karo Gusti Allah. Ngena nang nyong. Asli.

***

Berani Tidak Disukai by Ichiro Kishimi & Fumitake Koga

Jane nyong berharap buku kie bakal aweh langkah-langkah awit nomer siji tekan sekian ben nyong bisa ‘Berani Tidak Disukai’ temenan terus uripe nyong bahagia selawase wkwk karepe ya. Tapi ya tidak semudah itu fergusso, alejandro, paijo, sutrimo.

Ora nana step by step kaya nang procedure text, sah ngarep. Ya keles enak temen enggane iya. Dewek dikon nyimpulna dewek liwat dialoge si Pemuda karo Filusuf nang njero bukune. Apa maning nyong kan nembe kenal jenenge Alfred Adler. Nek Freud, Socrates, apa Plato kan seorane ya pernah krungu lho, senajan krungu mung nang pelajaran gemiyen jaman sekolah. Tapi Alfred Adler? Nembe ngerti nyong ajaha maca buku kie. Klik bae link kae lur, penasaran sapa si jane Alfred Adler? Wis tak wai link nang asma-ne Alfred Adler pertama kali tak sebut, nang ngisor ngana juga ana kurang apa jal?

Dadi buku iki modele ora mung narasi kaya nang Sebuah Seni untuk Bersikap Bodo Amat kae, tapi arupa dialog antarane sawijining Pemuda karo Filusuf.

Teori-teorine menarik si, tapi buku iki terjemahane terus terang bae bahasane abot nggo nyong. Nyong juga dadi rasane ora puas karo apa sing tak tangkep. Asale esih akeh bagian sing marakna tanda tanya nang nyong. Ya kaya sing diucapna Filusuf-e si, “Kita bisa membawa seekor kuda ke air, tapi mau minum air itu atau tidak itu tergantung kudanya.” Ya kayakue kurang lewih, pangapurane nyong ora apal persise.

Padahal buku kie apik nek diwaca umur-umur rong puluan kaya dewek. –Ha dewek? Wkwk. Nyong dadi ngerti apa kue hubungan interpersonal. Nyong dadi ngerti nek selawas kie nyong uripe nerapna hubungan vertikal karo sapa bae, padahal miturut penggambaran nang buku kie nek srawunge nyong karo wong-wong nerapna hubungan sing horizontal ki isa lewih harmonis karo sapa bae. Bagi nyong isa nangkep kia bae wis lumayan.

Ngesuk-ngesuk nek wis akeh sinau, wes akeh referensi wacan, nyong gelem lah maca buku kie maning. Muga-muga si lewih mudeng. Pokokmen bukune kebek index tab siki, sebagian tak nggo nandani bagian sing penting, tapi akehe isine tanda tanya wkwk.

Topike ki sekilas sederhana, tapi jebul lumayan abot. Makane bar maca kie nyong bisa rasane kesel dewek wkwk.

Konon, Untuk memahami betul teori psikologi Adler dan menerapkannya untuk benar-benar mengubah cara hidup seseorang, orang membutuhkan “separuh tahun kehidupannya” Dengan kata lain kalau mulai mempelajari pada usia empat puluh tahun, kau butuh dua puluh tahun, yaitu sampai kau menginjak enam puluh tahun. Kalau kau mulai belajar pada usia dua puluh tahun, kau butuh waktu sepuluh tahun, yaitu sampai kau menginjak usia tiga puluh tahun.

(Ichiro Kishimi)

What do you think, lur? Apa iki tandane pancen kudu sabar?

***

Kabut by riankobe

Jane iki nyong rampung tgl 30 Juli, esih ana wektu sedina nggo ngrampungna buku siji maning sing nembe tak waca separo. Tapi nyong butuh jeda ges. Nyong perlu nonton film ben seger maning.

Jane ana siji maning kie, nyong maca nang wattpad. Nyong jane pembaca wattpad ket jaman esih sekolah, tapi wingi-wingi sempat sue leren ora mbukak wattpad acan. Nembe bae nyong mulai ngglet-ngglet wacan maning nang wattpad.

Akehe siki nyong maca paling cerpen karo cerita sing chapter-e sitik-sitik, asale nek maca nang hape ka rasane lewih cepet pedes mripate. Dadi nyong biasa mung ngglet sing bisa rampung sekali grok.

Kabut kie wis sue nangkring nang library, tapi nembe tak waca wingi. Apik lur. Serius. Pokokmen penggemar thriller jajal maca si. Iki nyritakna wong papat, 1 cewek, 3 cowok, pada muncak nang salah siji gunung nang Jawa Tengah. Tapi urung tekan puncak wis ana-ana bae kedadeyan. Sing cah wadone ilang di glet ora ketemu, sing ketemu wong papat mudun wengi-wengi tapi ternyata mbuh menungsa mbuh udu, terus menangi penampakan makhluk aneh agi ngubek-ubek tenda.

Wis pokoke tegang lah. Nyong kan ora tau jenenge muncak apa sing sebangsane ya, ora paham nyong jebul ngeri juga ya, tambah ora pengin wkwk. Tapi iki critane maen asli. Jajal waca si.

***

Priwe, priwe? Bukune tipis-tipis mbok? Nah kue rahasiane kenangapa nyong bisa ngrampunna maca limang buku sewulan.  Hehe. Tapi jenenge buku kan ora kena dihakimi sekang kandel tipise, ora kemudu kandel ben isa ngemot akeh amanat, ya mbok? Muga-muga wulan Agustus ora kalah sekang wulan kie ya. Muga-muga TBR segunung gugur kae bisa cepet tak tumpes. Muga-muga dewek kabeh dipiringi rejeki sing akeh sing barokah wulan Agustus kie karo wulan-wulan seteruse dadine wishlist-e nyong isa kelaksanan hahaha, muga-muga pandemi-ne cepet rampung, sekabehane gelis normal maning.. aamiin.. aamiin..

Enteni review-ne siji-sijine buku mau ya ges wkwk.

O iyaa.. Siji maning, buat teman-teman yang nggak mengerti Bahasa Jawa, saya juga menuliskan ini dalam versi Bahasa Indonesia-nya ya.. Silahkan visit link berikut ini: https://medium.com/@rifahkh/july-2020-wrap-up-67d4e710d408

Cekap sementen.. Matursuwun kanggo sing wis maca tulisan kie…

Wassalam…

Referensi link:

(foto)

https://www.instagram.com/p/CCOS4lpAari/

https://www.instagram.com/p/CCd1jPrgspw/

https://www.instagram.com/p/CCvgfFvA3Ku/

https://www.instagram.com/p/CDP2e75gJQV/

https://www.instagram.com/p/CDWdipHAGol/

(artikel, warta, lsp.)

https://id.wikipedia.org/wiki/Patriarki

https://dunia.tempo.co/read/493803/budaya-patriarki-sebabkan-aborsi-di-india-tinggi

https://g.co/kgs/Wxubmi

https://id.wikipedia.org/wiki/Alfred_Adler

https://my.w.tt/TpVCByUIF8

Diposkan pada Tak Berkategori

Sometimes I Lie by Alice Feeney

Sumber : Koleksi Pribadi

Blurb

Namaku Amber Reynolds.

Ada tiga hal yang perlu kau ketahui tentangku:

 1. Aku dalam keadaan koma.
 2. Suamiku tidak lagi mencintaiku.
 3. Terkadang, aku berbohong.

***

Versi terjemahan Bahasa Indonesia-ne novel iki diterbitaken dening Penerbit Noura Books, diterjemahaken dening Ingrid Nimpoeno. Novel sing kandele 396 halaman kie novel thriller terbitan Noura Books ke loro sing tak wis tak waca, seurunge iki nyong maca Into The Water-e Paula Hawkins, loro-lorone kie tak waca karena melu #bacabarengan nang channel youtube Kanaya Sophia. Ya karena sering nonton review novel misteri-thriller nang channel iki juga nyong dadi njajal maca novel misteri-thriller. Eeh ternyata ketagihan. Dadi seneng nonton film misteri-thriller juga.

Nyong ngrampungna maca novel iki kena diarani cepet, mung sekitar 7-9 dina. Iki novel genre misteri-thriller ke telu sing tak waca (sawise Into The Water, karo We Have Always Lived in the Castle sing wis pernah tak bahas nang kene.) dan iki sing paling cepet rampung. Padahal pas maca We Have Always Lived in the Castle li meh rong minggu dewek, magane lewih tipis.

Nah iki perkara-perkara sing marakna nyong seneng karo novel iki:

 1. Sekang fisike, nyong seneng kover-e sing simple tapi enak disawang, warna dhasare abu-abu terus tulisan judul karo asma pengarange gedhe-gedhe warna biru, terus ana gambar wong wadon kaya agi tiba sekang ngendi. Intine nyong seneng desain kover-e. Apa maning nang njero ki sing bab-bab buku harian font-e dibedakna dadi rasane kaya agi maca diari temenan. Terus sedawane novel iki, nyong meh ora nemoni salah ketik, ana siji loro kena diomong ora ana.
 2. Blurb-e menarik mbok? Cendek tapi marakna nyong penasaran ora eling.
 3. Nyong ora ngrasa kangelen senajan alure maju mundur. Biasane nek alure maju mundur ki nyong sering bingung, dadi le maca tak wolak-walik, ya pas maca iki nyong juga esih cokan tak wolak-walik tapi ora sesering biasane. Wes cukup-cukupa ya nyong bingung dewek karo crita uripe Amber, untung bahasa terjemahane kepenak dipahami. Ditampilna bab-bab sing isine buku diari mau juga rasane pas, serasi karo bab-bab liane.
 4. Carane penulise nyampekaken twist-e ki alon-alooon pisan, aluse pol, ijig-ijig gubrak kaget bae nang akhire.
 5. Novel iki ngemot akeh bab, tapi saben bab-e cendek-cendek ora nganti puluh-puluhan halaman per-bab-e, terus juga saben bab ki ora ana nomere. Dadi nyong lewih sante nggone maca.
 6. Sensasi bingung bar rampung maca halaman terakhir-e marakna nong pengin maca sepisan maning jane, pokokmen ngesuk-ngesuk nek TBR-e wes tuntas nyong kudu maca iki pisan maning. Nyong wis berusaha ngematna rincian-rinciane, tetep bae akhire syok. Rasane, jebul akeh temen sing tak liwatna.

Siji-sijine perkara sing nyong ora seneng karo novel kie ya, kasunyatan nek jebule nyong keliwatan akehe pol. Terlalu asik dimanjakan karo crita uripe Amber nganti ora nggatekna karo petunjuk-petunjuke.

Ora ana lakon sing tak senengi nang buku kie. Wonge masalah kabeh hadeh.. Asline nyong rasane wis paling kesel pas rampung maca crita kie nganti esih kepikiran bae, kebingungen nganti pirang ndina, deneng jebule kaya kae. Tapi ya kui tujuane nyong maca novel thriller utawa nonton film thriller. Ben ora mikir seneng-seneng tok kaya nek agi nonton utawa maca crita roman komedi. Wkwk.

Mula kue mau, nek kanggo kanca-kanca sing nembe pengin maca novel thriller kaya nyong, kayane Sometimes I Lie iki sedengan, ora terlalu abot kaya sing tak bayangna, tapi tak jamin nek wes tau ngrasakna nonton film thriller nek maca iki mesti ketagihan. Pancen bener ujare Kak Kanaya Sophia, genre misteri-thriller ki pancen adiktif.

Kaya kue kurang lewihe nyuwun agunge pangapunten, ketemu maning nang #rebobuku selanjute yaaw 🙂

Matur suwun, wassalam..

22072020

Diposkan pada curhat

Pak Sapardi Djoko Damono Tilar Dunya

Pak Sapardi Djoko Damono alm. yakui salah sawijine sastrawan utawa pujangga sing gaung karya tulise awet, nyong yakin panjenenganipun ndue penggemar sekang maneka werna generasi.

Nyong paling seneng karo puisi Hujan Bulan Juni-ne.. Senajan nembe nonton film-e, terus urung sempat maca buku puisi utawa versi novel-e. Wis ana nang wishlist tapi ketumpuk-tumpukan sing liyane terus. Awit-awite nyong seneng buku padahal ya karena ket jaman SD nyong wis seneng nulis puisi, senajan tak akoni nyong ora tau pede nek puisi-ne nyong diwaca wong liya, terus nganti siki juga rasanya esih payah bae puisine rung ana perkembangan..

Terus mau isuk, ijig-ijig menangi nang status wasap-e mentor salah sawiji kelas nulis cerpen sing tak meluni, skrinsut-an tweet kekie

Bar kue nang twitter jebul wis rame :((

Sedhih ya, kelangan rasane. Sastrawan kesenengane nyong ki Pak Sapardi karo Pak Jokpin, esih kelingan bae pertama nonton nang youtube, Pak Sapardi karo Pak Jokpin di interview nang Mba Najwa Shihab, nang kono Pak Jokpin maosna puisine sing judhule Kamus Kecil terus Pak Sapardi kon aweh tanggapan nek ra salah. Nyong nonton kue tak bolan baleni, langsung naksir nyong karo dua pujangga kie. Kui juga pertama kali nyong dadi seneng karo puisi Kamus Kecil-e Pak Jokpin mau. Nyah tak kasih link-e mbok kanca-kanca penasaran, klik iki.

Kudune nyong siki agi nulis nggo upload #rebobuku dina Rebo ngesuk. Tapi nyong pengin nulis iki disit.. Galau nyong rasane kelangan Pak Sapardi 😥

Panjenenganipun juga aktif nang sosmed, sering katon mbaur karo cah nom-nom, tulisan-tulisane ke kepriwe ya, nyong sebagai cah nom, bahkan nyong ora bakal ngira sing nulis wis sepuh kaya Pak Sapardi nek ora ana keterangane sapa sing nulis, kui juga sing marakna simpatine nyong tambah. Terus urung sue juga Pak Sapardi kolaborasi karo Rintik Sedu sing nulis Geez & Ann, nggawe buku puisi. Nyong urung maca sih, tapi nek wis kaya kie rasane kan nyesel mbok, wingi-wingi Pak Sapardi esih sehat nyong mengendi bae 😦

Berkabung pokoke dunia sastra Indonesia dina kie.

Mugi-mugi sedoyo kekhilafan lan kelepatanipun dingapunten dateng Allah, diparingi panggen ingkang sae. mugi-mugi khusnul khotimah Pak Sapardi..

Matursuwun Pak, sampun nyerat Hujan Bulan Juni..

Salah sawiji puisi sing marakna nyong tetep pengen nulis puisi, senajan mbuh kaya ngapa rupane. Nyong juga kagum, Pak Sapardi ki tetep produktif nulis, nganti mangsane surup, saiki tulisan-tulisane sing keri dari prasasti, ngancani calon-calon sastrawan anyar, ngancani nyong ben ora ilang semangate nulis..

19072020

Diposkan pada curhat, gaje, permainan kata, Rebo Buku, review

Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodo Amat by Mark Manson

Assalamu’alaikum…

Priwe kabare kanca-kanca? muga-muga sehat-sehat kabeh ya…

Rebo buku is baaack 🙂 Nyong seneng akhire ana topik nggo latian nulis maning. Asline awal wulan kie agi mandan sibuk nyong juga ora ana bayangan arep ngisi blog wulan iki, tapi nyong ora nyangka tugas-tugas wis pada rampung seurunge deadline alhamdulillah… :)) Seneng nyong, tapi dadi gabut. Terus nek gabut ke apa yang terjadi, ya pikirane macem-macem ngemprah ora genah. Dadi singkat cerita nyong agi butuh isu pengalihan wqwq.

Banget kondhange buku iki, sapa sing ora kenal judul Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodo Amat kie. Ora ketang mung kenal judule, kayane nek cah nom akeh sing ngerti. Nyong juga awite tertarik sebab judule unik, pertaman nyong weruh nang twitter malah tak kira buku iki gur gambar meme, ternyata buku iki ana temenan. Hahaha. Nyong tuku karena bar maca nggone kancane nembe ana rong lembar, terus weruh agi diskon nang Shopee-ne Gramedia wkwk, akhire nyong tuku. Tapi ora langsung tak waca, pancen angger tuku buku ka mung nuruti hawa nepsu ya dadine nggletak nganti sue ora diwaca-waca. Nganti siki dadi rasane ka malah, deneng si nyong lewih seneng tuku buku timbang maca buku?? Rasane nek weruh nang rak, seolah-olah dadi kaya bukune sing mandeng nyong 😦

Akhire karena nyong ngerasa bersalah kue buku wes tak tuku sue tapi or tak waca-waca sedangkan sing nembene tuku malah tak waca disitan, sidane tak waca buku kie. Sehalaman, rong halaman, telung halaman, nyong rasane biasa bae, tapi begitu rampung se-bab, wah ora krasa. Nyong ora ngitung pirang puluh menit tapi rasane iki pengalamane nyong maca buku sing paling cepet tur rasane paling menikmati.

Lewih-lewih pas rampung tekan halaman terakhir, walaah.. Mareeeem mbanget rasane 🙂 I’m in love with this book, I don’t know how. Bukune nyong selawas kie mung novel fiksi, romance karo fantasi wqwq maca misteri juga urung sue. Ya nyong maca buku non fiksi ana ping papat mbuh lima seurunge bukune Mark Manson kie, tapi terus terang bae nyong nembe ngalami jenenge maca non-fiksi ka bisa asik dewek ngasi kadang ora ngrasakna wektu. Pengalaman menarik si kie, jebul kaya kie ya rasane ketemu buku sing ‘klik’.

Iki perkara-perkara sing marakna nyong betah ora eling beduaan karo Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodo Amat-e Mark Manson:

 1. Secara fisike, umum lah kaya buku liane, cover-e juga mung tulisan ora ana gambare, dadi mencerminkan buku non-fiksi mbanget lah. Pokokmen beda jauh karo novel fantasi sing biasane cover-e ki apik-apik, tapi tetep pas nek niliki genre-ne sing self improvement non-fiksi kanggo umur 18 meng ndhuwur.
 2. Terjemahan-e Grasindo iki kepenak diwaca. Rasane nyong bisa mahami kaya nek maca karyane penulis Indonesia bae. Pokokmen rasane kaya nek maca novel fiksi kae, tetep ana si bagian-bagian sing ora isa tek pahami, tapi kui mung setitik, insyaallah nyong paham isine. Kejaba kasunyatan nek daya ingate nyong sing siki wis tambah dina tambah ringkih ya. Wqwq.
 3. Font-e kepenak nang mripat. Nyong sering gelis bosen nek maca buku sing tulisane cilik-cilik terus rengket-rengket. Tapi buku ukuran font-e sedengan, ora keciliken juga ora kegedhen kaya buku anak-anak.
 4. Nyong juga seneng banget setiap awal bab-e mesti dimulai nang halaman sisih tengen, dadi nek bab seurunge rampung nang tengen-pun walike dikosongi. Remeh mbeti ka ya wkwk, tapi nyong seneng si mbuh ngapa.
 5. Ceritane Mark Manson soal mantan personile Metallica sing wis sukses ngedhegna Megadeth sing terkenal tekan ngendhi ora, karo mantan personile The Beatles sing bubar sekang The Beatles ora terlalu sukses nang industri musik tapi uripe lewih ayem timbang mantane Metallica mau. Tertampar pool nyong gaes maca bab kie.. nyong sing senenge ndadekna keberhasilane wong liya sebagai ukuran nggo keberhasilane nyong :(( padahal jenenge rejeki kan kersane Gusti Allah, ngrasa bersalah karo awake dewek kadang.
 6. Mandan personal jane, tapi liwat buku kie Mark Manson wis berhasil nyadarna nyong, betapa nyong sering salah nglangkah. Buku iki juga aweh akeh banget sudut pandang anyar. Ya kayane lebay si nek nyong ngomong buku kie wis berhasil ngrobah uripe nyong, ngapusi, tapi nyong dadi pengen berusaha ngrubah, kui.
 7. Sing terakhir, intine buku iki kasampekaken kanthi sampurna. Dewek kue sering salah aweh kawigaten kakehen maring hal-hal sing asline sepele, sing asline lewih becik dicueki, perkara postingan sosmed-e kancane misale. Ya sosmed jane pancen intine ya anu papan nggo pamer.–Bisa nggo dodol juga sih–Dadi wajar nek dewek kerep ngrasa iri karo batire, tapi kan perasaane dewek kui ndek dewek, dadine tugase dewek lah ngendhalekna ben aja kebablasen nggone kesirian weruh batire ayang-ayangan karo pacare wqwq. Nek dewek bisa aweh kawigaten maring hal-hal sing bener-bener kudu digatekna ya inshaalloh ngko dewek bakal nemokna ukuran nggo kesuksesan karo kebahagiaane dewek, ora susah-susah madhak-madhakna karo rejekine wong liya maning..

Dadi, kayakue kurang lewih.. Nyong juga wis ana rong minggunan ngrampungna buku kie tapi nembe sempat nulisna. Wqwq… Wingi juga rung sue bar ngrampungna Sometimes I Lie nggone Alice Feeney, gara-gara baca barengan-e Kak Aya sih. Dan nyong urung nulisna apa-apa nganti siki. Mungkin tak tulis ngesuk bar melu diskusi bareng nang channel Youtube Kak Aya, kamingsun juga kesan-kesan Animal Farm-e George Orwell dalam ngapak language gaes, ya campuraduk ora genah bahasane si, tapi ya njaluk maklume yo.. mumpung nyong agi gelem ngetik juga wqwq. Okelah kalo begitu.. cekap sementen #rebobuku dinten menika..

Mohon koreksi nek nemoni salah nulis apa salah liyane, apabila berkenan monggo kolom komentare jembwaar kaya lapangan Karangkobar ya kanca-kanca.. hehe:))

Matursuwun wis maca..

Salam ngapak selalu!

Wassalamu’alaikum…

.